0valg animal boernetv bredbaand ditvalg dokumentar golf historie hurtigtinternet iptelefoni mangekanaler natur payperview sportskanaler stortudvalg traadloest webmail

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.198.134.104. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Tweets fra @tunekabelnet

Nyhedsmail udsendt 1.4.2018:

 

Kære medlem af Tune Kabelnet

Her lidt opdaterede nyheder. Selv om det i dag er 1. april, er denne nyhedsmail på ingen måde en aprilsnar. Vi skal fortsat kunne bruge at sende seriøse mails ud, også denne dato.

Ny serviceinstallatør pr 1.4.2018 for Tune Kabelnet.

Tune kabelnet har i december 20917 opsagt kontrakten med den hidtidige serviceinstallatør ES Kabel TV, som vi har benyttet siden december 2013. Aftalen er udløbet 31. marts 2018.

Det skyldes ikke faglig inkompetence hos denne, men meget lang tids opsparet frustration over, at det lidt for ofte har taget lidt for lang tid at få løst de stillede opgaver, og manglende eller for sen response på henvendelser, og i praksis meget tungt at sende medlemmer direkte hen til dette firma for konkrete supportopgaver.

Derfor har vi da også benyttet en lokal installatør til næsten alle fakturerbare opgaver direkte hos medlemmer, nemlig Digitalinstalllation.dk, og det kommer vi til at fortsætte med.

Når vi ikke har noget at udsætte på den rent faglige ekspertise hos ES Kabel TV, så indebærer dette også, at ES får lov at byde ind omkring den fortsatte ø-renovering.

Den ny serviceinstallatør fra 1.4.2018 er Dansk Kabel TV

Medlemmerne kommer til at kunne henvende sig direkte pr mail eller pr telefon for at melde fejl, og træffe aftale om besøg af en tekniker.

Som medlem kan du uden beregning at få en tekniker fra Dansk Kabel TV ud, som kan tjekke din stikledning ved første tilslutningspunkt inde i huset.

Det er ikke lig gratis husinstallationstjek.

Det er ikke lig gratis rådgivning på Wi-Fi problemer i hjemmet.

Dansk Kabel TVs teknikere får adgang til den meget kraftfulde overvågningsdel i vort administrationssystem, Panther Admin. Du skal dog vide, at den person, der tager telefonen hos Dansk Kabel TV, ikke har adgang til dette, og kan derfor blot give dig almindelige råd og så ellers lave aftale om teknikerbesøg. Dette skal foregå i teknikernes normale arbejdstid, så du skal selvfølgelig fortsat være hjemme eller på anden måde give adgang.
 

Ny frekvensplan – samme pakkeindhold, pr ultimo juni 2018

Siden vi skiftede til tv-forsyning fra Glenten 1.10 2013 har vi kørte med en 5-pakkestruktur og en frekvensplan, som i det store og hele har været uændret.

Vi har foretaget mindre justeringer, bl.a. ved sluk af de sidste analoge kanaler.

Det har været for at undgå at skulle ulejlige medlemmerne med at skulle foretage ny kanalsøgning på TV. Men nu går den ikke længere.

Vi har i dag vore 24 internetkanaler liggende noget spredt ind i mellem tv kanalerne og det skal rettes op nu. De 24 internetkanaler skal samles. De kommer til at ligge lavest, som de første over FM-radio frekvenserne.

Dermed bliver det praktisk muligt at udbyde internet-only helt uden tv i Tune Kabelnet, hvad det af den grund ikke er nu.

Med den ny frekvensplan samler vi samtidigt de frekvenser, der benyttes til TV, mere rationelt, og dét vil frigøre et stort område, som vi så kan udnytte til DOCSIS 3.1. DOCSIS 3.1 bruger ikke traditionelle kanaler som hidtil og kan ideelt placeres øverst, over tv-kanalerne.

Når vi indfører den ny frekvensplan vil man efter en ny kanalsøgning på sine tv’er fortsat kunne se den pakke man abonnerer på. Programnumrene forbliver de samme.

Den ny frekvensplan sættes i værk ca. 20. juni:

Så skal alle medlemmer genindstille deres tv-apparater og harddisk recordere o.l. – alt med en indbygget tuner – til den nye plan. Set fra brugerside er eneste ændring, at startfrekvensen ændres fra 138 til 450 MHz.

Derefter går vi i gang med at isætte de nye filtre svarende til de ønskede pakker.

Da vi skal ud i stort set alle standerskabe, så kan vi lige så godt give ”frit lejde” for pakkeskift.

 

Derfor tilbyder vi ekstraordinært gratis pakkeskift, hvis det bestilles senest 5. juni 2018.

Hvis pakkeskift skal udføres inden, koster det fortsat 500 kr.

Hvis pakkeskift bestilles efter 5. juni 2018 koster det fortsat 500 kr., for så kan vi ikke nå at få det med i arbejdsplanen.

Internet-only vil så også kunne bestilles. Prisen forventes at blive lig internetkontingent + teknisk grundkontingent: 185 kr/md.
 

200 Mbit – hvad skal du forvente ?

Som tidligere meddelt fordobler vi den maksimale internetkapacitet pr router fra 100 til 200 Mbit.

Det har drøjet lidt siden det blev meldt ud 27. februar, og årsagen er, at vores internet access leverandør, Globalconnect, skal omlægge deres afleveringspunkt i hovedstationen. Det er for mindske muligheden for én enkelt flaskehals.

Denne omlægning sker fredag 6. april mellem kl 10 og 12 om formiddagen og betyder afbrydelse af internetadgangen på maks ½ time. Herunder også hvis du har IP-telefon via Evercall.

Da vi alligevel får afbrudt internetforbindelsen fordi Globalconnect skal lægge om, så genstarter vi samtlige routere, så de umiddelbart derefter opsamler den nye hastighed.

Vi skal ikke ikke betale mere til Globalconnect end vi gør i dag og derfor ser vi ingen grund til at dette ikke skal komme medlemmerne til gode.

Hvor meget kan din router så aflevere til dig?

 • Trådet og trådløs giver forskellig ydelse:
 • EPC3925: Benytter 8 kanaler; kan køre 200 Mbit trådet, men yder ofte mindre. Trådløs typisk maks. 95 Mbit.
 • EPC3940: Benytter 16 kanaler; kan lettere køre 200 Mbit trådet, og bør yde dette. Trådløs kan den komme op på 200 Mbit, men det fordrer at man bruger 5 GHz båndet for at nå derop.

Hvordan så med DOCSIS 3.1 ?

 • DOCSIS 3.1: Vi tænder for dette efter nye frekvensplan. Nye routertyper forventes tidligst i 4. kvartal 2018. De skal køres grundigt ind, inden vi frigiver dem, men så snart vi er tilfredse, bliver de helt afgjort nr 1 pga. en forventet overlegen performance:
 • DOCSIS 3.1 kan udnytte det ledige område, vi får med den ny frekvensplan, fra 686 MHz til knapt 900 MHz. Det øger kapaciteten pr ø med 2 Gbit, fra 1 Gbit med DOCSIS 3.0 til 3 Gbit med DOCSIS 3.0+3.1.
 • DOCSIS 3.1 kan også udnytte det udvidede frekvensområde fra 862-1218 MHz. Dette tages dog først i brug når alle 10 øer er færdigrenoveret. Det øger kapaciteten pr ø med yderligere 4 Gbit. Med en årlig forbrugsstigning på 30-35 % bliver det tidsnok.
 • Anvendelse af området over 900 MHz til DOCSIS 3.1 kræver en ombygning af husinstallationen.
 • DOCSIS 3.1 i returvejen vil tidligst blive introduceret i 2020.

Renoveringen af øerne: Fortsætter med Sydøst.

Nærmere følger. Foruden på hjemmesiden og Twitter, så orienteres de berørte direkte via e-mail og SMS.

Nye regler for web-tv: Gælder nu hele EU.

Geo-blokeringen uden for Danmark skal være ophævet pr 1.4.2018. Derfor skal du kunne bruge dit Web-TV også uden for Danmarks grænser i alle EU-lande.

TV2 forlanger imidlertid særstilling:

 • De vil kun sælge Web-TV udgaven af TV2-kanalerne når de modtages streamet via en router tilsluttet Tune Kabelnet.
 • TV2 sælger TV 2 Out Of Home mod en merpris. De forlanger dette restriktet til inden for Danmarks grænser. Dette forventer vi falder.
 • De sælger imidlertid ikke de øvrige TV2-programmer Out Of Home.

Generalforsamling tirsdag 24. april kl 19.

Det væsentligste forslag er forslaget til takstblad, der kommer til at afspejle prisudviklingen på tv, samt midlertidig forhøjelse af kontingent for internet for de næste 24 måneder fra 125 til 155 kr/md fra 1.5.2018 og 2 år frem. Dette sidste for at bidrage til at dække for den nødvendige ø-renovering.

 

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet