0valg animal boernetv bredbaand ditvalg dokumentar golf historie hurtigtinternet iptelefoni mangekanaler natur payperview sportskanaler stortudvalg traadloest webmail

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.198.134.104. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Tweets fra @tunekabelnet

Ordinær generalforsamling 2018

Tirsdag 24. april 2018

i Menighedscentret i Tune Center 17 (ved bibliotek). kl 19.00.

Bemærk: Tirsdag, ikke torsdag, som der fejlagtigt står i annoncen i Tuneposten

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
  Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  På valg er: Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Flemming Grønager.

  Valg af formand

 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

  På valg er Kenneth Runge Rossen og Mark Andersen

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  På valg er Peder Pedersen, Henning Bech (flyttet, genopstiller ikke) og Inger Jensen

 9. Eventuelt.

 

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet