0valg animal boernetv bredbaand ditvalg dokumentar golf historie hurtigtinternet iptelefoni mangekanaler natur payperview sportskanaler stortudvalg traadloest webmail

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.156.76.187. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Medlemsmødet tirsdag 27. februar: 200 Mbit til alle, ét gratis pakkeskift, prisstigninger

Som fastlagt i vedtægterne afholdt vi medlemsmøde tirsdag 27. februar 2018 i Menighedscentret.

Vi gennemgik oplægget til regnskab, og kommende tiltag på TV, oplæg til pakkepriser for 2018, kontingent og pris for Internet, samt planerne for ø-renoveringen.


Stigning i programpriser

Som ventet kan det ikke undgås, at der kommer stigninger i betalingsprogrammerne; dette rammer især sportskanalerne, som indgår i sports- og fuldpakken. Der kommer også stigninger på de øvrige pakker, men i mindre omfang. Samlet prisstigning mellem 100 og 190 kr pr år, alt efter pakke. Det er alene prisjusteringer som følge af programleverandørernes priser; Tune Kabelnet tjener ikke en øre på disse.

Pakkepriserne, der følger af budgettet for 2018, som skal vedtages af generalforsamlingen, dækker som bekendt hele 2018, og det vil sige, at det kontingent, der er betalt 1. januar 2018, er en à conto indbetaling, og der udlignes ved opkrævningen, der forfalder 1.7.2018. For medlemmer med månedsopkrævning udlignes ved opkrævningen 1.6.2018.

Gratis pakkeskift i juni måned

Til gengæld giver vi alle medlemmer "frit lejde" til at skifte pakke i juni måned. Det vil sige, at vi lader ét pakkeskift være gratis, mod normalt 500 kr for et sådant skift. Det bliver i juni 2018.

Ved pakkeskift foretages en udskiftning af et filter i standerskabet ude ved vejen. Filteret foretager afskæring af bestemte kanaler ved bestemte frekvenser. Og nu skal vi omlægge alle frekvenser for at samle op på en hel del ændringer, og så SKAL der helt nye filtre op. Vi taler om over 1.000.

Vi foretager så den fysiske udskiftning af filtrene som ét skift, i slutningen af juni. Det strækker sig over nogle dage, hvor man så kan se lidt flere programmer end bestilt.

 

Internet-only

Som noget nyt kommer også en ren Internet-only-mulighed helt uden flow-tv-tvang.

Selve foreningskontingentet - det vi kalder det tekniske grundkontingent - det stiger med 50 kr årligt til 350 kr. Internet-only medlemmer skal naturligvis også betale dette foruden internetafgiften.

Den samlede prisstigning ligger på mellem 2,3 og 3,8% for betalingspakkerne, dog 11% for grundpakken, inklusive det tekniske grundkontingent. Grundpakken er fortsat en af landets billigste og kommer op på 1.000 kr. årligt.

Internet-only og gratis pakkeskift i juni kan så udnyttes af alle, der alligevel er trætte af de mange betalingskanaler, de ikke ser alligevel. Der er også snart ved at være break-even mellem pris på streaming-pakker fra Viaplay eller D-play og fuld-pakke eller sportspakke. 

 

Generel frekvensomlægning til juni

Så vi skal altså ændre de fysiske frekvenser for samtlige TV-kanaler. Dette sker for at samle en masse uudnyttede frekvenser, som skal samles for at være udnyttelige til internet-trafik.

Samtidigt åbnes for første gang for, at medlemmer kan købe "Internet-only", altså også uden grundpakken på TV.

I dag er Internet- og tv-kanaler er flettet ind imellem hinanden. Derfor kan internet-only ikke tilbydes før en sådan frekvensomlægning.

Vi har forskånet medlemmerne for evindelige nye kanalindstillinger, men helt undgås kan det ikke, så det bliver så nu til juni.


DOCSIS 3.1

Vi får så samtidigt også plads og mulighed for at åbne for DOCSIS3.1 i downstream. Denne rummer 2 Gbit ekstra kapacitet foruden de 1,2 Gbit vi har i dag, for hver enkelt ø. Et DOCSIS 3.1 modem ser dermed ind i en samlet downstream-kapacitet på 3,2 Gbit, som det fordeler trafikken over. Vi kan endnu ikke købe DOCSIS3.1 modemmer; vi har til dato kun modtaget 2 til testformål. Pakkefiltrene skal altså også skiftes for at åbne for DOCSIS 3.1 i den øvre ende.

Når vi er helt færdige med ø-renoveringen med udgangen af 2019, kan vi indenfor DOCSIS 3.1 lægge yderligere 2 Gbit eller endnu mere til denne kapacitet, altså et sted mellem 5 og 6 Gbit downstream-kapacitet pr ø samlet set. 

Der er ikke p.t. tanker om lukning af FM før vi er helt færdige med ø-renoveringen for alle øer, altså tidligst i 2020. Hvorfor nu nævne FM-båndet? - Svar: Fordi en væsentlig øgning af upstreamtrafikken vil føre til, at vi må spise FM-båndet for at finde plads. Men stigningen i internet-trafikken er ikke større, end at det nok ikke bliver aktuelt før i 2020. Så vi lar FM leve. 

Stigning i Internetprisen

Vi bliver også nødt til at hæve prisen på internettet, der i 17 år har kostet 125 kr/md, til 155 kr. 

Denne stigning er dog midlertidig, og er begrænset til den periode, hvor vi foretager renovering af øerne, der planlægges afsluttet inden udgangen af 2019, og pengene skal alene bruges til at sikre at denne renovering kan afsluttes inden udgangen af 2019.

200 Mbit om kort tid til alle.

Fordi vi nu har kapaciteten til det, så hæver vi hurtigst muligt båndbredden for alle med en EPC39xx-router fra 100/30 til 200/50.

Altså 200 Mbit down / 50 Mbit up. Vi har kapaciteten til at gøre dette, så det er faktisk omkostningsfrit. Så efter en mindre fysisk tilpasning af tilkoblingen i hovedstationen, så bliver dette realiseret. Det bliver altså inden generalforsamlingen. Vi forventer ikke en fordobling i forbruget, men som bruger vil man opleve langt bedre svartid.

Hvis man i dag har den helt gamle EPC2434-router, der yder 25 down /12 up, kan man altså kun opnå denne højere hastighed alene ved at skifte sin router til en EPC39xx-router. 

Stigningen i Internetprisen skal altså ikke bruges til at betale for den øgede hastighed, men til at betale for den helt igennem nødvendige ø-renovering af anlægget: Udskiftning af forstærkere og fordelere mm. i alle gadeskabene. Denne renovering gavner i øvrigt alle tjenester, ikke mindst tv. Vi har siden renoveringen af Lunden kun fået én henvendelse derfra om pixellering, og det var en fejl inde hos medlemmet selv.


200 Mbit kan godt opnås trådløst

En båndbredde på 200 Mbit er den, der kan opnås ved en kablet tilslutning til routeren, eller ved godt trådløst udstyr, f.eks. et Accesspoint såsom Ligowave NFT2AC, der er tilsluttet til routeren som med kabel og koblet som Access Point.

Man skal ikke rode kablet og en trådløs forbindelse sammen. Hvis du har en billig trådløs forlænger plantet i en stikkontakt, så opnår du langtfra dette. Det kræver et godt accesspoint for at lever denne trådløse ydelse.

Men enhver kan se det ved selv syn nu: Vi har i tre måneder stille og roligt haft hævet båndbredden på de 10 EPC39xx-routere, der kører i Tunehallerne til denne båndbredde. Og da der deroppe er opsat gode accesspoints op efter disse EPC-routere, kan man se det ved selvsyn. 

Dette blev taget ved det nylige fastelavnsarrangement i hal1 fra en mobiltelefon:

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet